Transmisja rozpocznie się kiedy operator
zacznie nadawać